JellyPages.com

"Hidup Memerlukan Seribu Pengorbanan"

"Hidup Memerlukan Seribu Pengorbanan"

Tuesday, May 10, 2011

BAHAGIAN HADIS

Hadis dapat dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu :
1) Hadis maqbul.
2) Hadis mardud.

HADIS MAQBUL
Hadis maqbual adalah hadis yang diiktiraf oleh syarak. Ianya merupakan hadis yang boleh digunakan sebagai hujah. Hadis maqbul ini dapat dibahagikan kepada dua kategori iaitu :
1) Hadis sahih.
2) Hadis Hasan.

HADIS MARDUD
Hadis mardud pula adalah hadis yang tidak diiktiraf oleh syarak. Ianya merupakan hadis yang tidak mantap untuk digunakan sebagai hujah atau dalam erti kata lain adalah hadis yang tidak kuat. Sebagai contohnya adalah hadis da'if.

No comments: