JellyPages.com

"Hidup Memerlukan Seribu Pengorbanan"

"Hidup Memerlukan Seribu Pengorbanan"

Sunday, March 6, 2011

TA'LIQ

1. PENGERTIAN TA‘LIQ
• Ta‘liq ialah lafaz yang diucapkan sebagai syarat untuk membatalkan pernikahan jika berlakunya sesuatu yang bertentangan dengan ta‘liq tersebut.

2. SYARAT TA‘LIQ. Syarat jatuh cerai ta‘liq :
• Suami: Hendaklah mempunyai keahlian menjatuhkan cerai dengan melafazkan kata- kata ta‘liq.
• Belum berlaku: Hendaklah ta‘liq ke atas perkara yang belum berlaku atas perkara yang mungkin berlaku.
• Isteri: Hendaklah menjadi ahli cerai (masih menjadi isteri yang sah). Contohnya suami berkata kepada isteri: “Jika engkau keluar dari rumah ini
sepanjang ketiadaan aku, jatuhlah talaq engkau” atau “Apabila engkau pergi ke
rumah si anu, jatuhlah talaq” atau “Manakala engkau pergi ke sana tanpa izinku jatuh talaq” atau sebagainya. Apabila berlakunya perkara yang bertentangan dengan syarat yang dilafazkan, maka terjatuhlah talaq menurut hukum syara‘.

3. PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG MENGENAI TA‘LIQ.
Berdasarkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002, Seksyen 50, seseorang perempuan yang bersuami boleh jika berhak memohon penceraian menurut syarat-syarat ta‘liq yang dibuat selepas akad nikah. Kandungan lafaz ta‘liq tersebut:
• Meninggalkan isteri selama empat bulan berturut-turut.
• Tidak memberi nafkah yang wajib selama empat bulan berturut-turut.
• Menyakiti tubuh badan isteri.
• Suami tidak mempedulikan isteri selama tempoh empat bulan berturut- turut.

No comments: