JellyPages.com

"Hidup Memerlukan Seribu Pengorbanan"

"Hidup Memerlukan Seribu Pengorbanan"

Sunday, February 13, 2011

SUMBER-SUMBER SYARIAH

SUMBER-SUMBER SYARIAH
Dalil-dalil syarak yang menjadi panduan kepada pensyariatan syariat Islam ialah :
• Dalil-dalil yang disepakati iaitu al-Quran, sunnah, ijmak.
• Dalil-dalil syarak yang dipertikaikan iaitu istishan, masalih mursalah, istishan, ‘urf, syaru man qablana, qaul sahabi dan sadu’ zara’i.

No comments: