JellyPages.com

"Hidup Memerlukan Seribu Pengorbanan"

"Hidup Memerlukan Seribu Pengorbanan"

Saturday, February 5, 2011

KESALAHAN RIDDAH (MURTAD)

MURTAD
PENGERTIAN MURTAD (RIDDAH)

Makna Riddah menurut bahasa ialah kembali daripada sesuatu kepada yang lain. Murtad mengikut pengertian istilah agama ialah tindakan seseorang yang keluar daripada agama Islam.

TANDA-TANDA ORANG MURTAD
Seseorang itu dikatakan murtad apabila melalui salah satu daripada tiga bentuk berikut :
• Melalui i’tikad. Contohnya seseorang yang ragu-ragu dengan kebenaran Al-Quran.
• Melalui kata-kata atau ucapan. Contohnya tindakan seseorang yang mencaci dan menghina Nabi Muhammad SAW.
• Melalui perbuatan. Contohnya seseorang memijak al-Quran dengan tujuan menghina.

SYARAT-SYARAT SAH MURTAD
• Berakal.
• Pilihan sendiri atau sukarela.

HUKUMAN BAGI ORANG YANG MURTAD
• Hukuman bunuh.
• Hukum harta orang yang murtad dan segala urusannya.
• Tidak berlaku perwarisan harta.
• Tidak berhak menjadi wali bagi orang muslim.
• Tidak dipersoalkan apa-apa pada jenazahnya.

No comments: